Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเด... (07 ส.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเด... (03 ก.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเด... (12 มิ.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (16 พ.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแม... (15 พ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเด... (07 พ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ... (27 เม.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเด... (05 เม.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเด... (08 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเด... (05 ก.พ. 2561)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2561 (31 ม.ค. 2561)
ประกาศราคากลางคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 โครงการ (30 ม.ค. 2561)
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด หมู... (19 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเด... (15 ม.ค. 2561)
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างงานซ่อมแซมลูกรัง หมู่ที่ 5,10 (โดยเกรดผิวจ... (12 ม.ค. 2561)
ประกาศการจำหน่ายพัสดุ ด้วยวิธีการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา ประจำ... (10 ม.ค. 2561)
ประกาศเรื่องการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู... (13 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเด... (06 ธ.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศ สำหรับโครงการอบรมสัมมนาและศึ... (20 พ.ย. 2560)
ประกาศ ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุงานจ้างจัดทำแผนที่ภาษี (20 พ.ย. 2560)
Responsive image

โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ ... (09 ส.ค. 2561)  

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเ... (28 ก.ค. 2561)  

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคา... (30 พ.ค. 2561)  

รณรงค์การป้องกันและควบคุม... (18 พ.ค. 2561)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคา... (18 พ.ค. 2561)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกา... (16 พ.ค. 2561)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกา... (09 พ.ค. 2561)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกา... (26 เม.ย. 2561)

โครงการอนุรักษ์และสืบสานป... (13 เม.ย. 2561)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกิจกา... (03 เม.ย. 2561)

โครงการวัน "อปพร." ประจำป... (22 มี.ค. 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (18 มี.ค. 2561)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการดำ... (23 ก.พ. 2561)

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเ... (14 ก.พ. 2561)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2... (13 ม.ค. 2561)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (28 ธ.ค. 2560)

โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์... (27 มิ.ย. 2560)

ประชาคมตำบลประจำปี 2560 จ... (23 มิ.ย. 2560)

โครงการประกวดหมู่บ้าน(หน้... (23 พ.ค. 2560)

โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำป... (15 พ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด หมู... (19 ม.ค. 2561)  
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างงานซ่อมแซมลูกรัง หมู่ที่ 5,10 (โดยเกรดผิวจ... (12 ม.ค. 2561)  
ประกาศการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8... (13 ธ.ค. 2560)  
ประกาศ เรื่อง ราคากลางโคงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 2 (05 ต.ค. 2560)
ประกาศผลพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างศพด.บ้านแมด หมู่ที่ 6 บ้านหนองขามใหญ่ (21 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด หมู่ที่ 6 บ้านหนองขามใหญ่ (27 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด หมู่ที่ 6 บ้านหนองขามใหญ่... (19 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านหาดใหม่พัฒนา (18 ก.ค. 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการจัดจ้างตามงานจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในตำบลบ้านแมด... (12 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในำบลบ้านหมด หมู่ที่ 1,2,3,8,11,12 ตำบลบ้... (03 ก.ค. 2560)
ประกาศประชาสัมพัธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ม.11(ทางไปบ้านนายเสถี... (19 มิ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการถมดินปรับปรุงพื้นที่ หมู่6 (26 เม.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านดอนโจด (20 เม.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านหาดเหนือ (จากบ้านนายเสถียร... (20 เม.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านโนนกาหลงน้อย (07 เม.ย. 2560)
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ (31 มี.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 (ทางเข้าบ้านหาดใหม่พัฒนา) (23 มี.ค. 2560)
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 2 (จากบ้านางจันธร สุมาน ถึง สุดเขต อบต.บ้าแมด) หม... (23 มี.ค. 2560)
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 (ทางไปคุ้มหนองโดน) (23 มี.ค. 2560)
โครงการก่อสร้าง คสล.ม.9 บ้านหาดใหม่พัฒนา (04 ม.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย 
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด
เลขที่ 97 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
โทรศัพท์ : 0 4595 3184 ต่อ 101,081-265 5317 โทรสาร : 045-953 185  อีเมล์ : admin@banmaet.go.th


www.banmaet.go.th