Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบริการรถยนต์ปรับอากาศ สำหรับโครงการอบรมสัมมนาและศึ... (20 พ.ย. 2560)  
ประกาศ ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุงานจ้างจัดทำแผนที่ภาษี (20 พ.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเด... (06 พ.ย. 2560)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (25 ต.ค. 2560)
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8 (16 ต.ค. 2560)
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (11 ต.ค. 2560)
ประกาศ ราคากลางงานจ้างเหมาบริการพนักงานกู้ชีพ ประจำรถพยาบาลฉุกเฉิน (09 ต.ค. 2560)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 2 ด้วยวิธี... (06 ต.ค. 2560)
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (06 ต.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเด... (05 ต.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง ราคากลางโคงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 2 (05 ต.ค. 2560)
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปะปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ... (02 ต.ค. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านแมด (22 ก.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต.บ้านแมด (20 ก.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเด... (05 ก.ย. 2560)
รายงานรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 (04 ก.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำป... (04 ก.ย. 2560)
ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถนนลูกรัง ทางไปคุ้มดอนงัว (เฉพาะจุดที่ชำรุดตามสภาพ) หมู่... (15 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเด... (11 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่องสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเด... (13 ก.ค. 2560)
Responsive image

อปพร.ตำบลบ้านแมด (05 ส.ค. 2560)  

การฝึกอาชีพเสริม รุ่นที่ ... (06 ก.พ. 2560)  

การแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านย... (26 ธ.ค. 2559)  

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2... (13 ธ.ค. 2559)

ร่วมกิจกรรม "วันปิยมหาราช... (17 พ.ย. 2559)

โครงการบำเพ็ญกุศลถวายพระบ... (17 พ.ย. 2559)

โครงการปั่นจักรยานเฉลิมพร... (15 ธ.ค. 2558)

โครงการสืบสานงานประเพณีไห... (09 ธ.ค. 2558)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อ... (07 ก.ค. 2558)

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเ... (16 เม.ย. 2558)

โครงการเสริมสร้างประสบการ... (07 เม.ย. 2558)

โครงการอบรมศิลปะการจับจีบ... (07 เม.ย. 2558)

โครงการวันอาสาสมัครป้องกั... (23 มี.ค. 2558)

โครงการเฉลิมพระเกียรติปลู... (04 ก.ย. 2557)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประ... (01 ก.ย. 2557)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประ... (01 ก.ย. 2557)

โครงการเฉลิมพระเกียรติปลู... (31 ส.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่อง ราคากลางโคงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 2 (05 ต.ค. 2560)  
ประกาศผลพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างศพด.บ้านแมด หมู่ที่ 6 บ้านหนองขามใหญ่ (21 ส.ค. 2560)  
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด หมู่ที่ 6 บ้านหนองขามใหญ่ (27 ก.ค. 2560)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแมด หมู่ที่ 6 บ้านหนองขามใหญ่... (19 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 บ้านหาดใหม่พัฒนา (18 ก.ค. 2560)
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการจัดจ้างตามงานจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในตำบลบ้านแมด... (12 ก.ค. 2560)
ประกาศราคากลางงานวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในำบลบ้านหมด หมู่ที่ 1,2,3,8,11,12 ตำบลบ้... (03 ก.ค. 2560)
ประกาศประชาสัมพัธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ม.11(ทางไปบ้านนายเสถี... (19 มิ.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการถมดินปรับปรุงพื้นที่ หมู่6 (26 เม.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านดอนโจด (20 เม.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านหาดเหนือ (จากบ้านนายเสถียร... (20 เม.ย. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านโนนกาหลงน้อย (07 เม.ย. 2560)
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ (31 มี.ค. 2560)
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 2 (จากบ้านางจันธร สุมาน ถึง สุดเขต อบต.บ้าแมด) หม... (23 มี.ค. 2560)
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 (ทางไปคุ้มหนองโดน) (23 มี.ค. 2560)
โครงการก่อสร้าง คสล.ม.9 บ้านหาดใหม่พัฒนา (04 ม.ค. 2560)
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ทางเชื่อมระหว่าง ม.9 ถึง ม.5 บ้านโนนสมบูรณ์) ตำบลบ้านแม... (29 ธ.ค. 2559)
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (ทางไปบ้านดอนโจด) หมู่ที่ 1 บ้านหาดทรายคูณ ตำบลบ้านแมด อ... (29 ธ.ค. 2559)
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด (21 พ.ย. 2559)
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวั... (21 พ.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด
เลขที่ 97 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
โทรศัพท์ : 081-265 5317 โทรสาร : 045-953 185  อีเมล์ : admin@banmaet.go.th


www.banmaet.go.th