Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

22 มี.ค. 2561
อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.บ้านแมด โครงการวัน "อปพร." ประจำปี 2561

18 มี.ค. 2561
อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.บ้านแมด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมดร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2561

14 ก.พ. 2561
อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.บ้านแมด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการธนาคารขยะชุมชุนตำบลบ้านแมด

13 ม.ค. 2561
อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.บ้านแมด วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

28 ธ.ค. 2560
อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.บ้านแมด โครงการป้องกันและลดอุบัติหตุทางถนนช่วงเทศกลาปีใหม่ 2561

27 มิ.ย. 2560
อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.บ้านแมด โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

23 มิ.ย. 2560
อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.บ้านแมด ประชาคมตำบลประจำปี 2560 จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี(พ.ศ.2561 - 2564)

23 พ.ค. 2560
อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.บ้านแมด โครงการประกวดหมู่บ้าน(หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน) ปะจำปีงบประมาณ 2560

15 พ.ค. 2560
อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.บ้านแมด โรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560

06 ก.พ. 2560
อุบลราชธานี บุณฑริก อบต.บ้านแมด การฝึกอาชีพเสริม รุ่นที่ 5/2560 สาขา การผูกผ้าและการพับผ้า 30 ชั่วโมง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด
เลขที่ 97 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
โทรศัพท์ : 081-265 5317 โทรสาร : 045-953 185  อีเมล์ : admin@banmaet.go.th


www.banmaet.go.th