Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายสังข์ทอง พลศรี
ประธานสภา อบต.บ้านแมด
Responsive image
Responsive image
นายบุญฮู้ ดาราช
รองประธานสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
นายประวิทย์ จันทะเกษ
เลขานุการ สภาฯ
Responsive image
นายจักรี อิ้มคำ
สมาชิกสภา อบต. ม.1
Responsive image
นายอุดร ตู้ทอง
สมาชิกสภา อบต. ม.2
Responsive image
นายประจักษ์ จันทร์อ่อน
สมาชิกสภา อบต. ม.3
Responsive image
นางราตรี ศรีพุฒ
สมาชิกสภา อบต. ม.3
Responsive image
นายประดิษฐ์ ดอกพุฒ
สมาชิกสภา อบต. ม.4
Responsive image
นายกิตติศักดิ์ อ่อนจันทร์
สมาชิกสภา อบต. ม.4
Responsive image
นายสมศรี ราชสีห์
สมาชิกสภา อบต. ม.5
Responsive image
นายคำภา งามพันธ์
สมาชิกสภา อบต. ม.6
Responsive image
นายจำรัส สีแสด
สมาชิกสภา อบต. ม.6
Responsive image
นายสุรศักดิ์ พันธ์ศรี
สมาชิกสภา อบต. ม.7
Responsive image
นายชาตรี สุดสุข
สมาชิกสภา อบต. ม.7
Responsive image
นายสัญจร ใจกล้า
สมาชิกสภา อบต. ม.8
Responsive image
นางสาวรัตนา ปัญญายิ่ง
สมาชิกสภา อบต. ม.8
Responsive image
นายกอบชัย วะลา
สมาชิกสภา อบต. ม.9
Responsive image
นายจันที สุพิน
สมาชิกสภา อบต. ม.9
Responsive image
นายนคร วิรังษา
สมาชิกสภา อบต. ม.10
Responsive image
นายบุญเพ็ง แสงทอง
สมาชิกสภา อบต. ม.10
Responsive image
นายธงชัย เจริญเมือง
สมาชิกสภา อบต. ม.11
Responsive image
Responsive image
นางนารี ศรีป้อม
สมาชิกสภา อบต. ม.11
Responsive image

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด
เลขที่ 97 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
โทรศัพท์ : 081-265 5317 โทรสาร : 045-953 185  อีเมล์ : admin@banmaet.go.th


www.banmaet.go.th